Як не варто робити?

За статистикою більше 90% майстрів-бляхарів у країні виробляють рихтування без видалення старого покриття в зонах ремонту, працюючи за допомогою одного лише молотка та проставки методом «маячки». За цим методом рихтувальник робить ремонт не на всій площині, при цьому створюючи на певній відстані вершинки фільонки. Згодом маляр наносить шпаклівку і, забираючи залишки, орієнтується на просвіти металу, щоб зберегти геометрію деталі, закладену рихтувальником. Це призводить до того, що використовується велика кількість шпаклівки зі скловолокном (цей вид шпаклівки не використовується нашими майстрами), яка густо і надмірно нашаровується, порушуючи технічні вимоги до матеріалу.

При усуненні серйозних пошкоджень та розтягуванні металу багато хто використовує автоген, тим самим порушуючи техніку пожежної безпеки. Цього робити не можна! 

wrong

Рихтування в гаражі

Як працюємо ми?

По-перше, зіткнувшись із серйозною деформацією, насамперед ми рекомендуємо заміну деталі. Не для особистого зиску, а виключно тому, що так робити правильно. В умах автовласників укоренилася поширена помилка, що якість заводських кузовних елементів встановлених на авто вище, ніж така у запасних частин. Але це не так! При виробництві оригінальних частин на заводі-виробнику робиться упор на повну відповідність та правильне функціонування запчастини згідно з нормами та документацією виробника авто. Таким чином, оригінальні запчастини абсолютно ідентичні тим, що встановлені у вашому авто із заводу.

cuz12r1r2r3

Рихтувальні роботи на СТО «Буча-Авто»

По-друге, у місцях ремонту обов'язково проводиться усунення старого покриття до металу. Зняття здійснюють за допомогою спеціальних зачистних кіл, які не впливають на шар металу. Якщо пропустити цей крок, то при будь-якій роботі з основою, старе покриття відшаровується, і все що буде наноситися пізніше, триматися природно не буде. Якщо метал розтягнутий, використовується спеціальне електричне обладнання (аналог прикурювача в автомобілі). Воно пожежобезпечне та повною мірою виконує свої функції. Ремонт проводиться за допомогою спеціального обладнання - споттеру (апарат для точкової рихтування). Завдяки ньому виводиться як площину, а й усі геометричні ребра.
У завдання рихтувальника входить використання мінімуму шпаклівки після ремонту.

cuz11

Рихтувальні роботи на СТО «Буча-Авто»


Висока якість роботи забезпечує наявність оптимального штату співробітників виробничих зон (малярної та арматурно-рихтувальних ділянок) — робота виконується у дві зміни по 6–8 осіб на кожній ділянці. 

ru

Во-первых, столкнувшись с серьезной деформацией, прежде всего мы рекомендуем замену детали. Не для личной выгоды, а исключительно потому, что так делать правильно. В умах автовладельцев укоренилось распространенное заблуждение, что качество заводских кузовных элементов установленных на авто выше, чем таковое у запасных частей. Но это не так! При производстве оригинальных частей на заводе-изготовителе упор делается на полное соответствие и правильное функционирование запчасти согласно нормам и документации изготовителя авто. Таким образом, оригинальные запчасти абсолютно идентичны тем, что установлены в вашем авто с завода.

Во-вторых, в местах ремонта обязательно производится устранение старого покрытия до металла. Снятие осуществляют с помощью специальных зачистных кругов, которые не влияют на слой метала. Если пропустить этот шаг, то при любой работе с основанием старое покрытие отслоится и все, что будет наноситься позднее, держаться естественно не будет. В случае если металл растянут, используется специальное электрическое оборудование (аналог прикуривателя в автомобиле). Оно пожаробезопасно и в полной мере выполняет свои функции. Ремонт производится с помощью специального оборудования - споттер(аппарат для точечной рихтовки). Благодаря нему выводится не только плоскость, но и все геометрические ребра.
В задачу рихтовщика входит использование минимума шпатлевки после ремонта.


Высокое качество работы обеспечивает наличие оптимального штата сотрудников производственных зон (малярного и арматурно — рихтовочных участков) — работа выполняется в две смены по 6–8 человек на каждом участке.