Якісне фарбування автомобіля - це складний технологічний процес, що вимагає наявності в СТО професійного обладнання, використання високоякісних, перевірених лакофарбових матеріалів, і звичайно всі роботи з підготовки та фарбування Вашого автомобіля повинні виконуватися досвідченими фахівцями - малярами. Наше СТО відповідає всім переліченим вище вимогам.

Ми використовуємо якісні матеріали AkzoNobel і даємо 5-річну гарантію на лакофарбове покриття авто.

Контроль технології підготовки автомобіля до фарбування здійснюється менеджерами компанії AkzoNobel.

12

34

Фарбування авто

 

Фарбування пластику

Для того щоб грамотно зробити фарбування нової пластикової деталі для авто, з неї в першу чергу потрібно видалити залишки речовини, якими обробляють форми для лиття. Потім на пластиковий елемент наноситься ґрунт по пластику, а у разі ремонту шпаклівку по пластику (не поліефірну).
Особливість матеріалів по пластику полягає в хорошій адгезії до пластикових основ та підвищеної еластичності таких матеріалів. Не рекомендується проводити ремонт пластику у разі розривів від країв, так як це буде слабке місце деталі та при механічному впливі утворюється новий розрив на місці ремонту. За бажанням клієнта можна додавати еластифікатор в лак, але він має свої недоліки, і необхідність застосування цієї речовини обговорюється індивідуально.
В Україні найчастіше можна бачити відшарування саме з пластикових елементів саме тому, що мало хто дотримується перерахованих вище правил. Не покращує ситуацію і висока вартість матеріалів із пластику.
При фарбуванні нового елемента обов'язково наноситься шовний герметик, якщо цього не зробити можна очікувати корозію в найближчому майбутньому. Потрібно знімати з деталі транспортувальний ґрунт і заново наносити якісний ґрунт-ізолятор, наприклад, епоксидний. В усьому іншому процес відбувається як завжди.
Фарбування елемента ремонту. На ремонтну зону, попередньо зачищену до металу, наноситься ґрунт-ізолятор і тільки на нього можна наносити поліефірну шпаклівку. Між нанесенням шарів шпаклівки забираються глибокі ризики дрібнішою наждачкою, щоб у майбутньому уникнути усадки. Все це робиться без доступу води до шпаклівки, тому що цей матеріал має пористу структуру, вбирає та утримує вологу. Для найсуворішого дотримання необхідних умов нанесення ґрунту наповнювача і саме фарбування здійснюються в камері фарбування, де витримуються оптимальні температурні режими.
Малярний цех обладнаний двома фарбувально-сушильними камерами (SAIMA SUPER PRISMA SERIE B. 8394 CONSTRUC. 05/2007, FUTURA BETTA Serie B). Завантаження 1 камери 45 машин на тиждень. Наявність власної колористичної лабораторії, в якій працюють два колористи. Рівень лако-барвної системи Sikkens. Наявність лакофарбових та допоміжних («non-paint») матеріалів-Teroson, Sikens, 3М.

5 6

Фарбувально-сушильна камера

SAIMA SUPER PRISMA (Італія)
Якість продукції SAIMA відповідає стандарту ISO 9001,9002.
Фарбувально-сушильна камера має повний пакет документів, що дозволяє безперешкодно використовувати це обладнання на території України: сертифікат комітету з енергозбереження, сертифікати вибухобезпеки та санепідемстанції, дозвіл на застосування від комітету з охорони праці.
Камера забезпечує повний комфорт та безпеку для роботи оператора завдяки високоточній та надійній автоматиці керування.
Ми також готові надати вам додаткові послуги евакуатора (на базі СТО є два евакуатори з причепами), мийки, хімчистки, шумоізоляції, обклеювання оракалів, антикорозійної обробки, укладання герметиків. А також шиномонтаж, діагностика розвал-сходження, вимірювання параметрів кузова та рами, установки музики та сигналізації.

Важливо!

Не заощаджуйте на фарбуванні Вашого автомобіля. Пам'ятайте, що неякісне фарбування згодом веде до проблем із кузовом, вирішення яких потребує значних витрат. Навіть у разі невеликого пошкодження кузова (лакофарбового покриття кузова) проконсультуйтеся з фахівцем щодо виправлення дефектів. Не довіряйте рекламі дешевих засобів, які дозволяють виправити проблеми з лакофарбовим покриттям. Пам'ятайте, що навіть незначна подряпина з часом може призвести до наскрізного "прогнивання" кузова.

 

ru

Качественная покраска автомобиля - это сложный технологический процесс, требующий наличия в СТО профессионального оборудования, использования высококачественных, проверенных лакокрасочных материалов, и конечно же все работы по подготовке и покраске Вашего автомобиля должны выполняться опытными специалистами - малярами. Наше СТО отвечает всем перчисленным выше требованиям. 

Мы используем качественные  материалы AkzoNobel и  даем 5 летнюю гарантию на лакокрасочное покрытие авто.

Контроль технологии подготовки автомобиля к окраске производится менеджерами компании AkzoNobel. 

Покраска пластика

Для того, что бы грамотно произвести покраску новой пластиковой детали для авто, с неё в первую очередь нужно удалить остатки вещества, которыми обрабатывают формы для литья. Затем на пластиковый элемент наносится грунт по пластику, а в случае ремонта шпатлевку по пластику (не полиэфирную).
Особенность материалов по пластику заключается в хорошей адгезии к пластиковым основаниям и повышенной эластичности таких материалов. Не рекомендуется проводить ремонт пластика в случае разрывов от краев, так как это будет слабое место детали и при механическом воздействии образуется новый разрыв на месте ремонта. По желанию клиента можно добавлять эластификатор в лак, но у него есть свои недостатки, и необходимость применения данного вещества обсуждается индивидуально.
В Украине чаще всего можно видеть отслоения именно с пластиковых элементов как раз потому, что мало кто придерживается вышеперечисленных правил. Не улучшает ситуацию и высокая стоимость материалов по пластику.
При покраске нового элемента в обязательном порядке наносится шовный герметик, если этого не сделать можно ожидать коррозию в ближайшем будущем. Надо снимать с детали транспортировочный грунт и заново наносить качественный грунт-изолятор, например, эпоксидный. В остальном процесс проходит как обычно.
Покраска ремонтного элемента. На ремонтную зону, предварительно зачищенную до металла, наносится грунт-изолятор и только на него можно наносить полиэфирную шпатлевку. Между нанесением слоев шпатлевки убираются глубокие риски более мелкой наждачкой, чтобы в будущем избежать усадки. Все это делается без доступа воды к шпатлевке, так как этот материал имеет пористую структуру, впитывает и удерживает влагу. Для строжайшего соблюдения необходимых условий нанесение грунта наполнителя и сама покраска осуществляются в покрасочной камере, где выдерживаются оптимальные температурные режимы.
Малярный цех оборудован двумя окрасочно-сушильными камерами (SAIMA SUPER PRISMA SERIE B. 8394 CONSTRUC. 05/2007, FUTURA BETTA Serie B). Загрузка 1 камеры 45 машин в неделю. Наличие собственной колористической лаборатории, в которой работают два колориста. Уровень применяемой лако- красочной системы Sikkens. Наличие лакокрасочных и вспомогательных («non-paint») материалов- Teroson, Sikens, 3М. 

SAIMA SUPER PRISMA (Италия)
Качество продукции SAIMA соответствует стандарту ISO 9001,9002.
Покрасочно-сушильная камера имеет полный пакет документов, который позволяет беспрепятственно использовать это оборудование на территории Украины: сертификат комитета по энергосбережению, сертификаты взрывобезопасности и санэпидемстанции, разрешение на применение от комитета по охране труда.
Камера обеспечивает полный комфорт и безопасность для работы оператора благодаря высокоточной и надежной автоматике управления.
Мы также готовы предоставить вам дополнительные услуги эвакуатора (на базе СТО есть два эвакуатора с прицепами), мойки, химчистки, шумоизоляции, оклейки оракалов, антикоррозийной обработки, укладке герметиков. А также шиномонтаж, диагностика развал-схождение, измерение параметров кузова и рамы, установки музыки и сигнализации. 

Важно!

Не экономьте на покраске Вашего автомобиля. Помните, что некачественная покраска со временем ведет к проблемам с кузовом, решение которых требует значительных затрат. Даже в случае небольшого повреждения кузова (лакокрасочного покрытия кузова) проконсультируйтесь со специалистом по поводу исправления дефектов. Не доверяйте рекламе дешовых средств, которые якобы позволяют исправить проблемы с лакокрасочным покрытием. Помните что даже незначительная царапина со временем может привести к сквозному "прогниванию" кузова.