Обтекание

Коробка передач, незалежно від типу, також важлива для роботи авто, як його двигун. Автосервіс «Буча-Авто» рекомендує приділяти цьому вузлу більше уваги. Своєчасна діагностика та заміна олії допоможе збільшити термін служби як коробки, так і авто в цілому. Заміна олії допомагає підтримувати нормальну роботу за рахунок забезпечення оптимальної масляної плівки, яка перешкоджає надмірному тертю частин, що рухаються. Заміна масла - це не просто рекомендація, а повноцінна вимога від виробників, яка супроводжує нормальну роботу авто.

zamina masla kpp

Якщо масло не поміняти - можна зіткнутися з багатьма проблемами та дефектами, такими як стирання металу, корозія, карієс та перегрів. Ціна таких збитків абсолютно не виправдана. Зміна рідини коштує не так багато, як ремонт, який може обійтися не дешево і завжди займає час, якого просто іноді не буває.

На частоту заміни і тип олії, що замінюється, впливає не тільки умови експлуатації, але і марка і модель авто. Так, наприклад, старі легкові авто із заднім приводом віддають перевагу мінеральній трансмісійній олії. Через особливості та властивості цих тих. рідин – вони не мають властивостей саме очищення. А робити заміну вам доведеться не рідше ніж кожні 35-40 тисяч кілометрів пробігу.

Передньопривідні автомобілі, особливо економ класу воліють напівсинтетику. Заміна такого масла провадиться кожні 45-50 тисяч км. Завдяки присадкам ступінь забруднення зменшується, а показник зношування знижується. 

У нашому автоцентрі встановлено сучасне обладнання для заміни рідини як у механічній, так і

chmавтоматичнійтрансмісії. Запрошуємо Вас на заміну олії до нашого автоцентру. Ми гарантуємо високу якість виконаних робіт.

 

ru

Коробка передач, не зависимо от типа, также важна для работы авто, как и его двигатель. Автосервис «Буча-Авто» настоятельно рекомендует уделять этому узлу достаточно внимания. Своевременная диагностика и замена масла поможет увеличить срок службы как коробки, так и авто в целом. Замена масла помогает поддерживать нормальную работу за счет обеспечения оптимальной масляной пленки, которая препятствует чрезмерному трению движущихся частей. Обратите внимание на то, что замена масла - это не просто рекомендация, а полноценное требование от производителей, которое сопутствует нормальной работе авто.

Если масло не поменять - можно столкнуться со многими проблемами и дефектами, такими как стирание металла, коррозия, кариес и перегрев. Цена такого ущерба абсолютно не оправдана. Смена жидкости стоит не так много, сколько ремонт, который может обойтись не дешево  и всегда занимает время, которого попросту иногда не бывает.

На частоту замены и тип заменяемого масла влияет не только условия эксплуатации, но и марка и модель авто. Так, к примеру, старые легковые авто с задним приводом предпочитают минеральное трансмиссионное масло. Из-за особенностей и свойств этих тех. жидкостей – они не обладают свойствами само очистки. А производить замену вам придётся не реже чем каждые 35-40 тысяч километров пробега.

Переднеприводные авто, в особенности эконом класса предпочитают полусинтетику. Замена такого масла производится каждые 45-50 тысяч км. Благодаря присадкам степень загрязнения уменьшается, а показатель износа снижается.

В нашем автоцентре установлено современное оборудование для замены жидкости как в механической, так и в

автоматической трансмиссии. Приглашаем Вас на замену масла в наш автоцентр. Мы гарантируем Высокое качество выполненных работ.