Пропонуємо до вашої уваги невеликий екскурс з питань, пов'язаних з роботою та можливими несправностями автомобільного генератора.

Насамперед пропонуємо відповісти на запитання, що таке автомобільний генератор, і які функції він виконує.

Автомобільний генератор - це своєрідна міні електростанція, здатна перетворити енергію обертання колінвала з механічної на електричну, і яка використовується для живлення бортової мережі Вашого автомобіля.

7

Генератор

Поки що в природі існує 2 типи генераторів для автомобіля: генератори змінного та постійного струму. Конструктивно вони схожі, але різного роду відмінності, такі як система зняття струму і т.п. У сучасних автомобілях використовуються генератори змінного струму через переваги в надійності, менших габаритів і маси, а також більший термін служби.

3

Розбирання генератора

Наступний пункт, про який ми хочемо поговорити, – це основне призначення генератора..

Ми вже згадували вище, що основна функція генератора – забезпечення автомобіля необхідною для роботи електроенергією. Але варто згадати, що він робить це через підзарядку АКБ та з виконанням певних умов. Справний генератор забезпечує оптимальну напругу в бортовій електромережі в межах 13,8-14,2 В. Дана напруга забезпечує як зарядку АКБ (хоча іноді потрібні потужніші генератори для потужних дизельних двигунів, таких як використовуються у вантажівках, автобусах і т.д.), так та нормальну роботу мережі.

4

Процес ремонту генератора

 

Несправність роботи генератора може призвести до того, що в систему надходить надмірний чи недостатній струм. У першому випадку це може призвести до википання електроліту в автомобільному акумуляторі, а в другому до того, що акумулятор не отримуватиме достатньо енергії і як наслідок буде розряджатися.

6

Перевірка реле регулятора

Давайте розглянемо деякі симптоми поломки генератора. Одним із найяскравіших (у прямому сенсі) симптомів є суттєве посилення яскравості фарб. Варто уточнити, що такий ефект може вважатися нормальним при різкому збільшенні обертів двигуна з холостого ходу, але в інших випадках це тривожний дзвінок. Зворотна ситуація, коли яскравість низька, теж не обіцяє нічого доброго. Також, якщо на приладовій панелі загоряється лампа розрядки акумулятора, причина може бути не в АКБ, а в генераторі. Википання електроліту в акумуляторі (як, в принципі, і розрядка АКБ) цілком очевидний доказ того, що з генератором може бути не все гаразд. Ну і, безумовно, на нестандартну поведінку генератора (видає сторонні звуки) також слід звернути увагу.

5

Перевірка генератора на стенді після ремонту 

Із симптомами начебто розібралися, можна переходити до причин. Так як електрогенератор - це електромеханічний вузол, то і проблеми у нього можуть виникати як механічний, так і електричний характер. Серед механічних причин можна виділити зношування (як всього агрегату, так і окремих його частин). Час, зовнішні фактори, неправильна експлуатація – все це призводить до поломок. Щодо електричних проблем - це можуть бути різного роду замикання, поломка регулятора напруги або випрямляча, обриви обмоток.

Що ж робити, якщо ваш генератор вийшов з ладу? Тут відповідь очевидна! Пропонуємо Вам звернутися до нашого автоцентру Буча Авто. Ми запрошуємо Вас провести весь комплекс робіт, спрямований на усунення несправностей будь-якого рівня складності. У нас є величезний вибір необхідних запчастин, досвідчені майстри та сучасне обладнання. 

ru

Предлагаем вашему вниманию небольшой экскурс по вопросам, которые связанны с работой и возможными неисправностями автомобильного генератора.

В первую очередь предлагаем ответить на вопрос, что же такое автомобильный генератор, и какие функции он выполняет.

Автомобильный генератор - это своеобразная мини электростанция, способная преобразовать энергию вращения коленвала из механической в электрическую, и которая используется для питания бортовой сети Вашего автомобиля

Пока в природе существует 2 типа генераторов для автомобиля: генераторы переменного и постоянного тока. Конструктивно они похожи, но есть разного рода отличия, такие как система снятия тока и т.п. В современных автомобилях используются генераторы переменного тока из-за преимуществ в надежности, меньших габаритов и массы, а также большем сроке службы.

Следующий пункт, о котором мы хотим поговорить – это основное предназначение генератора.

Мы уже упоминали выше, что основная функция генератора – это обеспечение автомобиля необходимой для работы электроэнергией. Но стоит упомянуть, что он делает это через подзарядку АКБ и с выполнением определенных условий. Исправный генератор обеспечивает оптимальное напряжение в бортовой электросети в пределах 13,8-14,2 В. Данное напряжение обеспечивает как зарядку АКБ (хотя иногда нужны более мощные генераторы для мощных дизельных двигателей, таких как используются в грузовиках, автобусах и тд.), так и нормальную работу сети.

Неисправность работы генератора может привести к тому, что в систему поступает чрезмерный или недостаточный ток. В первом случае это может привести к выкипанию электролита в автомобильном аккумуляторе, а во втором к тому, что аккумулятор не будет получать достаточно энергии и как следствие будет разряжаться.

Давайте рассмотрим некоторые симптомы поломки генератора. Одним из самых ярких (в прямом смысле) симптомов является существенное усиление яркости фар. Стоит уточнить, что такой эффект может считаться нормальным при резком увеличении оборотов двигателя с холостого хода, но в остальных случаях – это тревожный звонок. Обратная ситуация, когда яркость низкая, тоже не сулит ничего хорошего. Также, если на приборной панели загорается лампа разрядки аккумулятора, причина может таится не в АКБ, а в генераторе. Выкипание электролита в аккумуляторе (как, в принципе, и разрядка АКБ) вполне очевидное доказательство того, что с генератором может быть не все в порядке. Ну и, безусловно, на нестандартное поведение генератора (издает посторонние звуки) тоже следует обратить внимание.

С симптомами вроде разобрались, можно переходить к причинам. Так как электрогенератор — это электромеханический узел, то и проблемы у него могут возникать как механического, так и электрического характера. Среди механических можно выделить износ (как всего агрегата, так и отдельных его частей). Время, внешние факторы, неправильная эксплуатация - все это приводит к поломкам. Что до электрических проблем, это могут быть разного рода замыкания, поломка регулятора напряжения или выпрямителя, обрывы обмоток.

Что же делать, если ваш генератор вышел из строя? Тут ответ очевиден! Предлагаем Вам обратится в наш автоцентр Буча Авто. Мы приглашаем Вас провести весь комплекс работ, направленный на устранение неполадок любого уровня сложности. У нас в наличии огромный выбор необходимых запчастей, опытные мастера и современное оборудование.