Сто "Буча-Авто" пропонує вам провести якісне чищення інжекторів у регіоні (Ірпінь, Буча, Гостомель). Наше СТО обладнане сучасною технікою, а наш штат наповнений висококваліфікованими спеціалістами.

Ознаками забруднення системи впорскування палива є:

 • підвищена витрата палива;
 • втрата потужності;
 • нерівномірна робота двигуна;
 • погана робота на неодруженому ходу;
 • посмикування під час руху;
 • хлопки у випускній системі;
 • припинення подачі палива.

Якість бензину найчастіше залишає бажати кращого. Різні хімічні та механічні домішки у бензині забруднюють паливну систему автомобіля та призводять до утворення смолистих відкладень. Внаслідок чого система упорскування палива починає функціонувати неправильно і двигун працює в позаштатному режимі.

Є кілька способів очищення інжекторів.

Перший - це промивання системи спеціальною рідиною, що очищає. Цей спосіб підходить для регулярних профілактичних очищень. Під час цієї процедури паливний шланг від'єднують від рейки інжекторів і замість нього підключають спеціальний пристрій, з яким машина працює близько півгодини на спеціальній рідині, що очищає, і промиває систему. Після рідинного промивання необхідно провести заміну свічок, оскільки весь нагар осідає на свічках. Таке промивання рекомендується проводити кожні 20-30 тисяч кілометрів.

Чищення форсунок у СТО компанії "Буча-Авто"

СТО "Буча-Авто" здійснює промивання системи упорскування палива з використанням рідини для промивання Wynn's.

zhidkost dlya promivki inzhektorov

СТО «Буча-Авто» використовує тільки якісні матеріали

Другий спосіб очищення радикальніший – за допомогою ультразвуку. Він підходить для застарілих механізмів, але ця процедура не підходить для всіх моделей інжекторів. Для очищення ультразвуком систему демонтують та перевіряють працездатність інжекторів на спеціальному пристрої. Потім форсунки поміщають в ультразвукову ванну. 
Здавалося б, проста процедура, але після очищення інжекторів ви помітите, що автомобіль став набагато швидше.
 

 

 

 

ru


Сто "Буча- Авто" предлагает вам провести  качественную чистку инжекторов в вашем регионе (Ирпень, Буча , Гостомель). Наше СТО оборудовано современной техникой, а наш штат наполнен высококвалифицированными специалистами. ЖДем вас по адресу: г Буча, ул. Дипутатская, 1б

Признаками загрязнения системы впрыска топлива являются:

 • повышенный расход топлива;
 • потеря мощности;
 • неравномерная работа двигателя;
 • плохая работа на холостом ходу;
 • подергивание во время движения;
 • хлопки в выпускной системе;
 • прекращение подачи топлива.

Качество бензина, зачастую, оставляет желать лучшего. Различные химические и механические примеси в бензине загрязняют топливную систему автомобиля и приводят к образование смолистых отложений. В результате чего система впрыска топлива начинает функционировать не правильно и двигатель работает в нештатном режиме.

Есть несколько способов очистки инжекторов. Первый, это промывка системы специальной очищающей жидкостью. Этот способ подходит для регулярных профилактических очисток. Во время этой процедуры топливный шлланг отсоединяют от рейки инжекторов и вместо него подключают специальное устройство, с которым машина работает около получаса на специальной очищающей жидкости, которая и промывает систему. После жидкостной промывки необходимо произвести замену свечей, так как весь нагар оседает на свечах. Такую промывку рекомендуется проводить каждые 20-30 тысяч километров.

Чистка форсунок на СТО "Буча -Авто"

СТО "Буча-Авто" производит промывку системы впрыска топлива с использованием промывочной жидкости Wynn's. Эта жидкость промывает инжектор и клапаны без необходимости их демонтирования.

zhidkost dlya promivki inzhektorov

СТО «Буча -Авто» использует только качественные материалы

Второй способ очистки более радикальный – при помощи ультразвука. Он подходит для застарелых механизмов, но эта процедура подходит не для всех моделей инжекторов. Для очистки ультразвуком систему демонтируют и проверяют работоспособность инжекторов на специальном устройстве. Затем форсунки помещают в ультразвуковую ванную. 
Казалось бы, простая процедура, но после очистки инжекторов вы заметите, что автомобиль стал гораздо резвее.