prog

ПРАВИЛА БОНУСНОЇ ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ СТО «БУЧА-АВТО»

Дані Правила визначають офіційні умови участі в бонусній програмі лояльності та обсяг прав і обов’язків Організатора та Учасника програми.

1. Основні терміни та визначення

Організатор програми - юридична особа, яка організувала програму та володіє винятковими правами на управління та розвиток програми, а також її уповноважені представники. Організатором програми є СТО Буча-Авто.
Програма - бонусна програма лояльності , яка є комплексом дій і заходів, що надають Учаснику можливість отримувати та використовувати бонуси при здійсненні покупок на умовах, передбачених програмою. Програма діє на СТО Буча-Авто.
Учасник – фізична особа, яка досягла 18 років, постійно проживає в Україні та надає свою згоду на участь у програмі шляхом заповнення та підписання анкети, однозначно погоджується з Правилами програми та не має будь-яких обмежень щодо такої участі.
Бонусна картка (картка) - неплатіжна пластикова картка, випущена Організатором програми, що надається Учаснику на умовах, передбачених програмою та має унікальний  у рамках програми номер, що дозволяє ідентифікувати Учасника для участі у програмі.
Бонус – умовна одиниця виміру в програмі, що нараховується на рахунок Учасника та може бути використана ним при здійсненні покупок на умовах, передбачених програмою.
Анкета - реєстраційна форма, що заповнюється Учасником і є підтвердженням бажання особи стати Учасником програми, а також підтвердженням згоди Учасника з Правилами програми і згоди на зберігання, обробку будь-якими способами та використання Організатором програми персональних даних Учасника, що знаходяться в анкеті.
Рахунок Учасника – сукупність даних в обліковій системі Організатора програми, що містить інформацію про Учасника програми та отримані й використані ним бонуси.

2. Правила участі та реєстрації в програмі

2.1. Учасником програми можна стати, отримавши бонусну картку та заповнивши анкету, в порядку, передбаченому Правилами програми, та передати анкету співробітнику Організатора.
2.2. Картка видається клієнту безкоштовно. Учасник може отримати бонусну картку та відповідний їй рахунок при обслуговуванні на СТО;
2.3. Період, протягом якого можна отримати бонусну картку, є обмеженим та визначається Організатором програми. Бонусна картка є власністю Організатора програми та надається Учаснику на період проведення програми. Бонусна картка не підлягає поверненню та/або обміну.
2.4. Учасник програми має право зареєструвати для себе тільки одну бонусну картку. У разі, якщо Учасник має декілька карток, Організатор програми залишає за собою право перерахувати бонуси, які були отримані з цих карток, на одну бонусну картку Учасника програми.
2.5. Разом із бонусною карткою Учаснику програми видається анкета, яка має бути повністю і розбірливо заповнена, підписана Учасником та надана Організатору програми. Анкета має містити достовірні дані. Анкета вважається недійсною та не може бути зареєстрована у програмі, якщо вона не містить підпису Учасника програми.
2.6. Учасник має право використовувати бонуси при здійсненні покупок лише у випадку заповнення всіх обов'язкових полів анкети та після обробки заповненої анкети Організатором програми. Обробка анкети здійснюється протягом 1 календарного дня після надання Учасником заповненої анкети Організатору програми. З моменту заповнення та підписання анкети Учасник підтверджує, що він ознайомився і погодився з Правилами участі в програмі та змінами, що можуть до них вноситись, і  зобов'язується їх виконувати.
2.7. Учасник має право припинити свою участь у програмі в будь-який час шляхом письмового повідомлення за адресою: 08292, місто Буча, вул. Депутатська 1-Б. Після того, як Організатор програми отримає таке повідомлення, членство Учасника в програмі припиняється, картка та рахунок Учасника блокуються, а бонуси анулюються.
2.8. У випадку втрати, викрадення, пошкодження бонусної картки Учаснику необхідно зателефонувати на номер (044) 364-21-24 або надіслати повідомлення на електронну адресу  info@bucha-auto.com.ua для блокування картки. Блокування картки можливе тільки за умови, якщо Учасник знає номер картки та/або прізвище, ім’я, по батькові та інші персональні дані, що  заповнювались Учасником в анкеті для участі в програмі. Після блокування картки Учасник має звернутися з номером заблокованої картки на СТО Буча-Авто з паспортом або іншим посвідченням особи, що містить фотографію, та отримати нову бонусну картку. Учасник програми також має заповнити заяву про перенесення бонусів зі старої картки на нову. Заява про перенесення бонусів зі старої картки на нову може бути прийнята лише після перевірки особи Учасника та у випадку відповідності персональних даних у заяві та в анкеті, що раніше заповнювалась для участі у програмі. Перенесення бонусів зі старої картки на нову здійснюється на наступний день після прийому заяви від Учасника програми.
2.9. Організатор програми залишає за собою право призупинити або припинити участь у програмі будь-якого Учасника програми без попереднього повідомлення шляхом вилучення картки, блокування картки та рахунку Учасника, анулювання накопичених бонусів у випадках, якщо Учасник:
- Порушує Правила програми та/або інші угоди між Учасником і Організатором програми;
- Надає Організатору програми недостовірні відомості або інформацію, що вводить в оману;
- Здійснює шахрайські та/або недобросовісні дії з карткою та/або балансом бонусів. Наявність шахрайських та/або недобросовісних дій може бути визначена одноосібно Організатором програми та не підлягає  оскарженню.
2.10. Організатор програми не несе відповідальності за несанкціоноване використання бонусної картки Учасника третіми особами. При здійсненні покупок з використанням бонусної картки у рахунку для оплати не надається знижка, що передбачена будь-якими іншими картками.
2.11. Учасник може ознайомитися з Правилами бонусної програми на сайті Організатора, в інформаційному буклеті, який видається Учаснику в момент отримання картки та у куточку.

3. Правила нарахування бонусів

3.1. Учасник програми при здійсненні покупок та/або отриманні послуг накопичує бонуси, які згодом можуть бути використані відповідно до Правил програми.
3.2. Нарахування бонусів здійснюється виключно за власні покупки Учасника програми за умови обов’язкового надання власної бонусної картки до моменту здійснення розрахунку за покупки на касі.
3.3. На рахунок Учасника зараховується бонус у розмірі відсотків від суми покупки після врахування всіх знижок.
3.4. При розрахунку бонусів за покупку здійснюється округлення копійок у бонусах відповідно до стандартних  математичних правил.
3.5. Бонуси накопичуються і дійсні для списання до 1 лютого поточного року, починаючи з дати нарахування бонусів. Всі бонуси, не використані Учасником протягом цього терміну, анулюються Організатором.  Бонуси не нараховуються на суму, що сплачена бонусом. Під час розрахунку бонусами, на залишок суми, оплаченої гривнями, бонуси нараховуються. 
3.6. Організатор залишає за собою право змінювати умови нарахування бонусів та перелік товарів та/або послуг, при купівлі яких бонуси не нараховуються.
3.7. Організатор має право списувати з рахунку Учасника програми бонуси, зараховані помилково, пов’язані з покупкою, що була скасована, у разі повернення товару, а також виявлення шахрайства та/або недобросовісних дій із карткою та/або балансом бонусів.
3.8. У випадку повернення Учасником придбаного ним товару, нараховані  за товар бонуси списуються з бонусної картки.
3.9. Бонуси зараховуються на рахунок Учасника програми за умови, якщо для цього є всі необхідні технічні та/або інші можливості: присутній інтернет зв’язок, електроенергія, справно працює програмне забезпечення. У випадку, якщо відсутні необхідні технічні та/або інші можливості для нарахування бонусів, бонуси будуть зараховані на рахунок Учасника програми після відновлення необхідних можливостей.

4. Правила використання бонусів

4.1. Учасник програми має право використовувати бонуси, накопичені на його рахунку Учасника, як знижку при купівлі товарів та/або послуг .
4.2. Використання бонусів здійснюється виключно за умови надання Учасником власної бонусної картки до моменту здійснення розрахунку за покупки на касі. Використання бонусів здійснюється за такою формулою:
1 бонус=1 гривня знижки.
На СТО Буча-Авто діє накопичувальна система бонусів:

Сума накопичених грошових коштів Учасником програми (послуги  сервісу, кузовного ремонту, запчастини, додаткове обладнання і т.п.), грн.

Відсоток бонусів, який отримує Учасник від накопиченої суми коштів, %

0 – 2000

1

2000-3000

2

3000 - …….

3

4.3. Учасник програми може використати при купівлі товарів та/або послуг тільки доступні для використання бонуси. Бонус стає доступним для використання на наступний календарний день після дати його нарахування на рахунок Учасника.
4.4. Сума бонусів, яка може бути використана в одному рахунку для оплати, визначається Учасником програми в залежності від кількості доступних для використання бонусів на рахунку Учасника та суми рахунку для оплати. Учасник може списати бонуси в розмірі всієї суми рахунку для оплати або на його частину за умови, що сума оплати грошима становитиме не менше 0,01 грн. Кожен бонус може бути використаний лише один раз.Під час розрахунку бонусами, на залишок рахунку для оплати, оплаченого гривнями, бонуси нараховуються.
4.5. Бонуси не мають готівкового вираження та не дають права на одержання їх у грошовому еквіваленті. Бонуси, що нараховані на рахунок Учасника, не можуть бути продані, передані або відступлені іншій особі чи використані іншим чином, окрім як у порядку, передбаченому Правилами програми. У випадку повернення Учасником придбаного ним товару, сума  бонусів, що була використана при купівлі товару, повертається на рахунок Учасника.
4.6. При накопиченні суми грошових коштів для наступного рівня бонусів, відсоток нарахування бонусів на картку автоматично збільшується.
4.7. Якщо за власника бонусної картки розраховується юридична особа – бонуси на оплачену суму не нараховуються.
4.8. Учасник програми має можливість перевірити суму накопичених на рахунку бонусів, зателефонувавши на номер (044) 364-21-24 та назвавши номер картки/або ПІБ та інші персональні дані, що вказувалися Учасником в анкеті для участі в програмі.
4.9. Бонуси можуть бути використані Учасником програми за умови, якщо для цього у СТО Буча-Авто є всі необхідні технічні та/або інші можливості:  присутній інтернет зв’язок, електроенергія, справно працює програмне забезпечення.

5. Привілеї та участь в акціях

5.1. В рамках програми Учасник має можливість отримувати додаткові бонуси, беручи участь у спеціальних пропозиціях та/або акціях, які пропонує Організатор програми на умовах, визначених Організатором.
5.2. Правила нарахування та розмір додаткових бонусів Організатор регламентує в умовах спеціальних пропозицій та/або акцій.
5.3. Нарахування додаткових бонусів здійснюється виключно у випадку виконання умов спеціальної пропозиції та/або акції і надання Учасником власної бонусної картки до моменту здійснення розрахунку за покупки на касі.

6. Інші умови

6.1. Організатор програми на свій розсуд має право вносити будь-які зміни в діючі Правила програми в будь-який час, попередньо повідомивши Учасника програми про внесення таких змін не пізніше ніж за 10 календарних днів до набрання їх чинності, шляхом розміщення відповідної інформації на СТО Буча-Авто та/або на сайті Організатора http://www.bucha-auto.com.ua .
6.2. Учасник підтверджує, що зазначені ним в Анкеті способи зв’язку з ним (телефон, e-mail), є достовірними і можуть використовуватися Організатором для необхідного інформування (службових повідомлень). Організатор не несе відповідальність за інформування Учасника у разі, якщо Учасник своєчасно не сповістив Організатора про зміну даних.
6.3. Учасник згоден з тим, що способи зв’язку, зазначені у п. 6.2.,  Організатор може використовувати для додаткового інформування Учасника про заходи Програми.
6.4. Якщо Учасник програми не згоден з п. 6.3., він зобов’язаний передати Організатору через співробітників письмову відмову від використання телефону і e-mail для додаткового інформування. При цьому Організатор залишає за собою право використовувати ці канали зв’язку для службових повідомлень.
6.5. Організатор залишає за собою право призупинити або припинити програму в будь-який час, повідомивши про це Учасників програми за 1 календарний місяць, шляхом розміщення відповідної інформації на СТО Буча-Авто та/або на сайті Організатора http://www.bucha-auto.com.ua . Повідомлення вважається направленим Учасникові, якщо воно було розміщене на сайті Організатора та/або на СТО Буча-Авто.
6.6. Організатор залишає за собою право відмовити будь-кому в участі у програмі за своїм розсудом, без будь-яких негативних наслідків для себе, а також залишає за собою право приймати рішення щодо всіх спірних питань, пов’язаних з програмою.
6.7. Учасник програми своїм підписом, залишеним в анкеті, підтверджує, що ознайомлений та згодний з Правилами програми та надає добровільну згоду на обробку будь-якими способами своїх персональних даних, а саме: включення до баз даних, зокрема й передання своїх персональних даних СТО Буча-Авто та іншим третім особам з метою систематизації, включення їх до баз даних, надсилання інформації рекламного та/або не рекламного характеру і/чи будь-яких інших цілей, що не суперечать законодавству України. Своїм підписом Учасник програми підтверджує, що ознайомлений з правами, що стосуються персональних даних, а також підтверджує, що СТО Буча-Авто й інші треті особи звільнені від зобов’язання надсилати на адресу Учасника письмове повідомлення про права, мету збору даних і осіб, яким передаються персональні дані. Також Учасник програми підтверджує, що в майбутньому не буде мати ніяких претензій до вищевказаних осіб щодо використання своїх персональних даних, зазначених в анкеті, з метою, викладеною вище.

 

 

 

 

СТО «Буча-Авто» оснащена современным оборудованием и укомплектована высококлассными специалистами. У нас есть все что бы оказывать весь спектр автосервисных услуг. Для вашего удобства Вы можете записаться на сервис в удобный для Вас день и время
Заказать прямо сейчас

Заказать услугу

Invalid Input

Работы

Смотреть все работы

Клиенты

 • sikkens

  sikkens

  Мировой лидер в производстве высококачественных

  запасных частей для ходовой и трансмиссии 

  автомобилей.

 • AGR

  AGR

 • automotors

  automotors

 • holmer

  holmer

 • madek

  madek

 • runo

  runo

 • unipak

  unipak

 • utm

  utm

 • vad

  vad

Смотреть всех клиентов

О нас

 • Ведущий технический специалист
  Бузенко Александр
  (044) 364 2124,
 • Менеджер СТО- Запчасти
  Давыдов Максим
  (044) 364 2124,
  ClientManager@bucha-auto.com.ua
 • Менеджер СТО
  Ященко Александр
  (044) 364 2124,
  ClientManager@bucha-auto.com.ua
 • Мойка+СТО
  Ященко Игорь
  (044) 364 2124,
  добавочный номер – 6
  I.yaschenko@bucha-auto.com.ua
 • Chief@bucha-auto.com.ua
  Написать

Написать

БУЧА АВТО

СТО «Буча-Авто» – станция технического обслуживания, которая предоставляет полный комплекс услуг автосервиса. За многие годы работы в конкурентной среде мы четко усвоили для себя два крайне важных в сфере обслуживания правила. Первое гласит – обслуживай качественно. А второе – предоставляй максимально широкий набор услуг. Работая над воплощением этих казалось бы простых целей мы не сразу, но тем не менее, достигли такого состояния нашего развития, когда можем с гордостью сообщать нашим клиентам, – «У нас на СТО Вы можете получить все вместе и прямо сейчас». График работ автосервиса: пн-сб: 9:00 до 20:00 вс: 8:30 до 18:00

 • Бузенко Александр
  Ведущий технический специалист
 • Давыдов Максим
  Менеджер СТО- Запчасти
 • Остропольский Павел
  Менеджер СТО
 • Пушкарь Иван
  Менеджер СТО- Запчасти
 • Ященко Александр
  Менеджер СТО
 • Игорь Ященко
  Мойка+СТО
 • Качественный сервис
  Наше СТО оснащено современным диагностическим оборудованием, регулярно обновляемым складом запчастей. Наши посты оснащены современным оборудованием, а работники обладают колосальним опытом. Мы готовы предоставить полный спектр услуг от мойки вашего автомобиля до сложного кузовного ремонта.
 • Гарантии
  Мы понимаем насколько важно владельцу автомобиля быть уверенным в качестве выполненных работ. Лучшая возможность предоставить клиенту желаемое – это предоставить гарантии на выполненные работы и установленные запчасти. Мы очень активно практикуем данную услугу для всех без исключения пользователей нашего сервиса.
 • Индивидуальный подход
  Наши специалисты помогут Вам определится с выбором, подскажут чем тот или иной вариант лучше.
Телефон: (044) 364 21 24 многоканальный
Адрес: Киевская область, г. Буча, ул. Депутатская, 1 Б
Заказать звонок

Заказать звонок